Чекати чи впливати: чи готові мешканці до участі в управлінні громадою?

У публікації представлені узагальнені результати опитування, що проводилось у рамках проекту «Зміцнення демократичного врядування» в 10 громадах Запорізької області.

Опитування проведене учасниками Проекту з 20 грудня 2018 р. по 25 січня 2019 р. та є частиною базового дослідження стану громадської активності в цільових громадах, серед яких: 2 міські (Гуляйпільська, Оріхівська), 1 місто обласного значення (Токмак), 3 селищні (Веселівська, Комиш-Зорянська, Чернігівська), 4 сільські (Біленьківська, Остриківська, Преображенська, Широківська).

Із 1300 анкет, наданих координаторам місцевих команд, було заповнено близько 1200, з яких враховано 858 анкет (не враховано некоректно заповнені анкети, а також такі, що не містять жодних демографічних даних).

Хоча опитування не є репрезентативним, воно дозволяє зробити деякі узагальнення про залучення громадян до процесів ухвалення місцевих рішень та врахувати їх у подальшій роботі в рамках проекту «Зміцнення демократичного врядування».

40% опитаних мешканців вважають, що вони мають вплив на рішення місцевої влади.

 • Загалом серед опитаних громадян менше половини, а саме 40% вважають, що вони мають вплив на рішення місцевої влади. На думку опитаних, їхній вплив на місцеві рішення відбувається головним чином завдяки таким інструментам і заходам: участь у громадських слуханнях – 54%, усні заяви та особисті зустрічі – 37%, подання письмових звернень, скарг, клопотань – 35%.
 • Використання тих чи інших інструментів впливу має певну гендерну специфіку. Зокрема респондентки більше схильні до участі в опитуваннях, збору підписів і подання письмових звернень, ніж респонденти. Натомість опитані чоловіки частіше називають особисті усні звернення як інструмент впливу.
 • Громадські слухання є однаково популярними серед жінок і чоловіків. Це найбільш використовуваний інструмент впливу для вікових категорій 36-55, 55-65 та 25-35 років. При відповіді на наступні запитання анкети респондент/ки окремих громад також висловлюють побажання «частіше проводити громадські слухання».

86% респондентів погоджуються, що люди повинні мати більше впливу на місцеві рішення. Водночас лише 51% бажають особисто мати такий вплив.

 • Переважна більшість респондентів (86%) вважають, що люди повинні мати більше впливу на місцевому рівні. На їхню думку, для цього варто насамперед: посилити просвітницьку роботу серед мешканців громади (66%), організувати місця для зборів і зустрічей (56%), створити органи самоорганізації населення (49%). Громадські організації та громадські ради менше розглядаються як можливість посилити вплив громадян на ухвалення місцевих рішень – 32% і 42% опитаних, відповідно.
 • Значно меншою є частка тих, хто особисто бажає мати більше впливу на місцеві рішення, – це 51%. Насамперед за рахунок таких заходів, як регулярна участь у громадських слуханнях, загальних зборах (68%), участь у просвітницькій роботі (36%), робота в складі дорадчих органів (27%).
 • У розрізі громад до більшого впливу на ухвалення місцевих рішень охочі мешканці Чернігівської, Веселівської, Широківської та Біленьківської ОТГ, а також жителі міста Токмак. Натомість у Гуляйпільській, Комиш-Зорянській, Оріхівській та Преображенській громадах частка тих, кого особисто не цікавить такий вплив, є істотно більшою серед опитаних жителів.
 • На думку учасників опитування, громадяни мають найактивніше долучатися до впливу на ухвалення та виконання місцевих рішень у таких сферах: благоустрій та ЖКГ (59% відповідей), розподіл і використання бюджету громади (56%), створення нових робочих місць (51%).

Особисте спілкування є важливим каналом отримання інформації для громадян. 30% мешканців громад бажають дізнаватися більше про рішення ОМС та місцеві новини саме від громадських лідерів і сільських старост​.

 • 81% респондентів цікавляться новинами про рішення, що ухвалює місцева рада, виконавчий комітет, голова громади. При цьому жіноча аудиторія має більший інтерес до такої інформації. Так, серед опитаних жінок зазначеними новинами цікавляться 84%, серед чоловіків – 75%. Відзначимо також, що трохи меншою є цікавість до новин про місцеві рішення в респондентів/ок молодшої (16-24 роки) і найстаршої (56-65 років) вікових груп.
 • Значна частина опитаних мешканців дізнаються новини про ухвалення місцевих рішень з електронних ресурсів, зокрема сайту громади, органу місцевого самоврядування – 41% та фейсбук-сторінки громади – 43%. Крім того, 43% опитаних отримують таку інформацію від членів сім’ї, знайомих, друзів; з місцевої газети – 39%, з оголошень, у т.ч. в приміщеннях органів місцевого самоврядування – 19%.
 • Частка тих, хто користується сайтом ОТГ та фейсбуком для ознайомлення з новинами про місцеві рішення, є очікувано вищою серед вікових категорій 16-24, 25-35 та 36-55 років. Серед респондентів віком 56-65 та більше 66 років значно популярнішими залишаються місцеві друковані видання (газети, бюлетені). Особисте спілкування є однаково важливим каналом отримання інформації про життя громади для мешканців усіх вікових груп.
 • Водночас 84% респондентів хочуть отримувати більше інформації про рішення ОМС та місцеві новини. Цей показник є однаково високим у всіх цільових громадах і серед мешканців різних вікових груп. Найбільш зручними способами отримання такої інформації опитувані назвали: місцеві друковані видання (40%), фейсбук-сторінка громади (37%), сайт громади (37%), розміщення інформації на спеціальних стендах у публічних місцях (36%), поширення інформації громадськими лідерами та старостами (30%).

Серед опитаних: 37% – чоловіки, 63% – жінки.

Віковий склад респондентів: 16-24 роки – 98 осіб (11%), 25-35 років – 178 осіб (21%), 36-55 років – 339 осіб (40%), 56-65 років – 143 особи (17%), 66 років і старші – 100 осіб (12%).

За видом зайнятості: 66 осіб – учні старшої школи, студенти (7,7%), наймані працівники – 388 (45%), підприємці – 48 (5,6%), тимчасово безробітні – 128 (15%), пенсіонери – 173 (20%).

Більше інформації про базове дослідження Проекту в презентації