Громадська участь і взаємодія – серед стратегічних пріоритетів розвитку об’єднаних громад

Протягом усього періоду, що триває проект «Зміцнення демократичного врядування», спостерігається збільшення зацікавленості керівництва об’єднаних громад у взаємодії з населенням, впровадженні інструментів громадської участі, залученні активних мешканців до співпраці.

Окремі громади вже мають позитивний досвід владно-громадської взаємодії, зокрема й в межах нашого проекту, і прагнуть його розвивати. Інші сподіваються вирішити ті чи інші місцеві питання за рахунок активної громадськості. Серед таких, наприклад, організація громадського контролю за якістю послуг, активізація роботи з молоддю, розробка та реалізація місцевих проектів.

Ці прагнення зафіксовані і в стратегічних документах ОТГ. Так, 9 з 10 громад Запорізької області, які були відібрані для участі в Другій фазі проекту «Зміцнення демократичного врядування», мають у чинних стратегіях і програмах соціально-економічного розвитку операційні цілі, пріоритети та завдання, що безпосередньо стосуються підвищення громадської активності, стимулювання громадської участі, удосконалення системи комунікацій з громадськістю. Більшість із цих документів затверджені в 2018 році. 

Питання громадської участі та взаємодії внесені до порядку денного стратегічного розвитку громад.

Зокрема громади визначають серед своїх операційних (оперативних) цілей:

 • Підвищення активності громадян в управлінні справами громади (Веселівська ОТГ; Стратегія розвитку, 2016).
 • Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення (Остриківська ОТГ; Стратегія розвитку, 2018).
 • Розвиток громадської активності (Широківська ОТГ; Стратегія розвитку, 2018).
 • Посилення ролі інститутів громадського суспільства, взаємодії громадськості та влади у забезпеченні територіального розвитку (Біленьківська ОТГ; План соціально-економічного розвитку, 2017).
 • Удосконалення системи комунікації з громадою (Преображенська ОТГ – Програма соціально-економічного розвитку, 2016; Оріхівська ОТГ – Програма соціально-економічного розвитку, 2018).

Ці оперативні цілі визначаються в межах стратегічних цілей або пріоритетів, що в свою чергу стосуються підвищення якості життя та/або забезпечення високих соціальних стандартів. Відтак можемо говорити про визнання керівництвом громад ролі громадської участі та взаємодії в процесі соціального розвитку територій – принаймні, про це свідчать тексти програмних документів.

Громадська активність розглядається як ознака успішної громади та передумова покращення якості життя.

Для прикладу, «удосконалення системи комунікацій з громадою» є однією з цілей за стратегічним пріоритетом «Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя» в чинних Програмах соціально-економічного розвитку Преображенської  та Оріхівської об’єднаних громад (перша затверджена в 2016 році, зі змінами 2017 року; друга – в 2018 році).

У Стратегії розвитку Широківської ОТГ оперативна ціль «Розвиток громадської активності» в межах стратегічної цілі 2 «Підвищення якості життя мешканців громади» визначається такою, що має наскрізну значущість протягом всього періоду реалізації стратегії (до 2022 року). У тексті документу детально зазначені пріоритетні напрями досягнення відповідної цілі, а також завдання і проекти до неї.

Інші громади вносять у свої стратегічні документи окремі завдання, що прямо або опосередковано стосуються роботи з громадськістю та/або створення передумов для такої роботи. Зокрема:

 • Підтримка об‘єднань співвласників житлового фонду, органів самоорганізації населення та залучення мешканців до організації благоустрою населених пунктів (Гуляйпільська міська ТГ; Проект стратегії розвитку, 2018).
 • Підвищення поінформованості та рівня самоорганізації сільського населення, залучення жителів громади до вирішення місцевих проблем (Комиш-Зорянська ОТГ; Стратегія розвитку, 2018).
 • Розвиток бібліотеки як освітнього, інноваційного та соціокультурного центру громади. Створення сприятливого соціального середовища для молоді (м. Токмак; Стратегічний план розвитку, 2018).
 • Створення умов для розвитку людського капіталу (Чернігівська ОТГ; Стратегія розвитку, 2018).

Приклади заходів і проектів в сфері громадської участі та взаємодії, включених до стратегічних документів громад:

 • запровадження різноманітних форм спілкування місцевої влади з громадськістю: сходи територіальних громад; особисті прийоми громадян (Біленьківська ОТГ);
 • організація у разі потреби відкритих консультацій місцевої влади з представниками інститутів громадянського суспільства у форматі «круглі столи» та «неформальні зустрічі» (Біленьківська ОТГ);
 • створення інформаційного бюлетеня «Громада сьогодні» для безкоштовного розповсюдження (Комиш-Зорянська ОТГ);
 • проведення семінарів тренінгів для жителів громади з питань громадської активності, прав та обов’язків громадян (Комиш-Зорянська ОТГ);
 • організація та проведення відкритого конкурсу міні-проектів «Рідне село власними руками» (Остриківська ОТГ);
 • розміщення скриньок «Пропозиції для влади» (Остриківська ОТГ);
 • проведення інформаційної кампанії з популяризації результатів громадської активності та ініціатив через оприлюднення результатів міні-проектів та досягнень їх виконавців (Остриківська ОТГ);
 • розміщення інформаційних стендів в установах та організаціях, де існує великий потік людей, в навчальних та лікувальних закладах;
 • громадські слухання, збори за місцем проживання, зустрічі, звіти (Оріхівська ОТГ; Преображенська ОТГ);
 • платформа неформальної освіти «Школа самоврядування Open School» (Чернігівська ОТГ);
 • створити центри громадської активності у ключових населених пунктах громади, забезпечити постійний зворотній зв’язок з мешканцями щодо реалізації місцевих ініціатив (Широківська ОТГ);
 • забезпечити діяльність консультативно-дорадчих органів при сільській раді – Молодіжної ради, Ради сеньйорів (людей поважного віку) та ін. (Широківська ОТГ);
 • сприяти створенню нових ОСН, забезпечити їхню інформаційну, організаційну та іншу ресурсну підтримку, виконання власних і делегованих повноважень (Широківська ОТГ) та ін..

Включення відповідних цілей і завдань до стратегічних документів громад є важливим кроком до створення передумов для розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні. Проте після цього першого кроку мають бути зроблені й інші: включення конкретних заходів на виконання цих цілей до планів з реалізації стратегій, виділення фінансування для таких заходів, розроблення локальної нормативно-правової бази з питань громадської участі, проведення просвітницьких та інформаційних кампаній серед мешканців тощо. Не менш важливим є також включення представників громадськості до робочих груп (комітетів) з моніторингу й оцінювання стратегій.

Ця публікація є частиною базового дослідження, здійсненого в рамках проекту «Зміцнення демократичного врядування», що реалізується ГО «СТЕП» за підтримки NED. Презентація дослідження за посиланням.

Тексти досліджуваних стратегічних документів доступні на офіційних сайтах громад.