Розвиток громади = розвиток громадянського суспільства: цільові програми

Українське законодавство наділяє місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повноваженням розробляти цільові програми, метою яких є розв’язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства. Місцеві цільові програми дозволяють визначити сукупність завдань і заходів, що необхідні для вирішення нагальних проблем економічного та соціально-культурного розвитку громади, а також строки їх виконання та ресурсне забезпечення.

Разом зі стратегією громади та планами її соціально-економічного розвитку цільові програми є важливим інструментом планування й впровадження змін у ключових сферах життя міста/ОТГ: освіті, охороні здоров’я, культурі, підприємництві, молодіжній політиці тощо. Окремі програми можуть затверджуватися і для сприяння розвитку громадянського суспільства, підтримки діяльності місцевих ОГС, системного залучення громадян до планування місцевих політик, ухвалення рішень, здійснення громадського контролю.

Чому це важливо?

Цільова (галузева) програма — це не лише підстава для фінансування з місцевого бюджету тих чи інших витрат, але й цілеспрямований короткостроковий (на рік-два-три) план дій з розвитку певної сфери життєдіяльності громади. Отже, посадова особа або робоча група, відповідальна за розроблення програми, повинна, як мінімум:

 • чітко уявити місцеву проблематику у відповідній сфері, ресурсні та інші можливості громади;
 • знати, для чого і для кого розробляється програма (бенефіціари, зацікавлені сторони);
 • розуміти причини тих чи інших негараздів та способи їх подолання;
 • передбачити можливі ризики та негативні наслідки, якщо не вжити ефективних заходів;
 • сформулювати конкретні цілі, яких має бути досягнуто у ході виконання програми;
 • згідно з цілями визначити логіку та шляхи їх досягнення, систему завдань і заходів, а також відповідальних виконавців;
 • порахувати бюджет програми і джерела фінансування (це може бути не лише місцевий бюджет, але й, наприклад, грантові кошти), визначити потрібні нефінансові ресурси;
 • розподілити це в часі — за логікою дій, етапами і заходами з виконання програми;
 • визначити показники (індикатори), за якими можна буде більш-менш достовірно оцінити, чи досягла програма своїх цілей;
 • описати все це логічно, послідовно і зрозуміло у вигляді програмного документа — бажано із залученням представників/ць тієї спільноти, в інтересах якої та чи інша програма розробляється.

На жаль, розробка, затвердження та подальша реалізація місцевих цільових програм часто відбувається без участі громадськості. Причини різні: процедурні порушення з боку органів місцевого самоврядування, недостатнє, неналежне або невчасне інформування мешканців, формалізм при проведенні громадських обговорень, відсутність зацікавленого громадського активу й самої практики участі.

Наслідком такого підходу може бути поява неефективних політик і програм, що не враховують реальні потреби громади, а також неефективне чи навіть нецільове використання бюджетних коштів.

У ситуації з програмами розвитку громадянського суспільства є додаткові ризики: підміна понять і цілей (популяризація діяльності місцевих органів влади замість залучення громадян), підтримка вузьких групових інтересів (наприклад, провладних громадських організацій). Таке «сприяння» розвитку громадянського суспільства здатне не лише негативно позначитись на репутації влади та місцевому бюджеті, а й підірвати довіру до третього сектору загалом.

На що звернути увагу?

Безпосередня участь ОГС є важливою на всіх етапах розроблення й виконання місцевих програм сприяння розвитку громадянського суспільства (програм підтримки ОСН та аналогічних).  При аналізі таких програм доцільно буде поцікавитись:

 • Чи оприлюднена програма на сайті органів місцевого самоврядування (можна легко знайти в окремому розділі меню, через лінк, банер тощо; повний текст доступний для використання та завантаження)?
 • Чи були залучені до планування заходів програми організації громадянського суспільства? Чи проводилися консультації з громадськістю та/або громадські обговорення проєкту програми?
 • Чи брали представники/ці вашого громадського формування безпосередню участь у розробці й обговоренні програми (у складі робочої групи, в ході громадських консультацій тощо)?
 • Чи передбачає програма надання на прозорих, конкурсних засадах фінансової підтримки (міні-грантів) для ОГС на реалізацію соціальних, культурних, просвітницьких, екологічних та інших проєктів з розвитку громади?
 • Чи містить програма конкретні заходи щодо співпраці органів місцевого самоврядування та ОГС у формуванні й реалізації місцевих політик (регулярні публічні консультації, залучення ОГС до розроблення місцевих нормативно-правових актів та ін.)?
 • Чи містить програма конкретні заходи, які спрямовані на активізацію місцевого населення? Це може бути підтримка органів самоорганізації населення, проведення тематичних конкурсів, популяризація діяльності ОГС.
 • Чи є обґрунтованими зазначені заходи – тобто такими, що безпосередньо стосуються розвитку громадянського суспільства та враховують актуальні потреби громади? Зокрема, такі заходи не мають бути спрямовані на підтримку виключно адміністративних інтересів та/або окремих організацій, зводитися до популяризації діяльності органів влади.
 • Чи передбачене фінансування з місцевого бюджету та інших джерел для виконання зазначених заходів? Чи є розподіл видатків у межах програми обґрунтованим, прозорим і збалансованим?
 • Чи містить програма вимірювані індикатори (показники виконання), за якими можна відстежити її результати?
 • Чи доступна для громадян інформація про поточний стан і результати виконання програми? Чи оприлюднюються на офіційних ресурсах відповідні звіти, чи обговорюються за участі громадськості?

Що варто зробити?

 1. Брати участь у моніторингу результатів виконання чинних програм: стежити за вчасним оприлюдненням звітів, їх громадським обговоренням, ініціювати опитування громадської думки щодо процесу реалізації програми, сприяти інформуванню мешканців.
 2. Брати участь у робочих групах з розробки проєкту програми на наступний період (від ОГС або відповідного консультативно-дорадчого органу; як експерт/ка з розвитку громадянського суспільства).
 3. Брати участь у громадських обговореннях та публічних консультаціях з питань розгляду проєкту програми, а також результатів їх виконання. Залучати до таких обговорень і консультацій інших громадян.
 4. При розгляді проєктів програм звертати увагу на відповідність пропонованих заходів цілям розвитку громадянського суспільства. Так само при аналізі результатів виконання таких програм зважати на поставлені завдання. Подавати пропозиції щодо внесення змін до програми, розробки документів та/або заходів, що сприятимуть її ефективному виконанню.
 5. Провести анкетування (збір пропозицій, фокус-групи) серед представників ОГС щодо потреб розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні та можливих заходів програми. Донести пропозиції громадськості до органів місцевого самоврядування.
 6. Якщо в вашій громаді немає окремої програми, доцільно буде для початку ініціювати обговорення за участі лідерів/ок ОГС, депутатів/ок, виконкому ради, щоб визначити місцеві проблеми, пріоритети, можливості громадської взаємодії та залучення громадян.
 7. Розробляти власні проєкти, що відповідають завданням і пріоритетам програми, і подавати їх на конкурси місцевих ініціатив (міні-грантів), якщо такі передбачені.
 8. Розробляти власні проєкти, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства на місцевому рівні: згуртування й активізацію населення, реалізацію програм громадянської освіти, створення молодіжних (громадських) рад, моніторинг місцевих політик тощо.

Де дізнатися більше?

Розробка регіональних програм розвитку громадянського суспільства: Методичні рекомендації. Видано в рамках проєкту ПРООН за підтримки МЗС Данії (К., 2016). 

Розробка регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства: Методичні рекомендації. Видано УНЦПД за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (К., 2012).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» (поточна редакція від 24.12.2019 року).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (поточна редакція від 06.03.2020 року)

Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні від 26.02.2016 року» (указом було затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки)

Плани заходів з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки.

Громадянське  суспільство  України:  політика  сприяння  та  залучення,  виклики та трансформації: аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень (К., 2019).

Приклади і практики

Зі зразком чинної міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства можна ознайомитися на сайті Новогродівської міської ради (затверджена на період 2016-2020 рр.). Серед заходів програми вказані публічні консультації з громадськістю, анкетування мешканців, забезпечення функціонування офіційного сайту міської ради, зокрема створення тематичного розділу «Суспільство» та електронного банку соціально значущих ініціатив міста, ресурсне забезпечення діяльності громадської ради та сприяння участі її членів у обласних заходах та ін. Програма також передбачає надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів і програм ОГС, проведення конкурсу міні-проєктів.

Публікація є частиною серії методичних матеріалів «Можливості для участі. Оцінюємо та посилюємо потенціал місцевих громад до розвитку громадянського суспільства». Підготовлена командою проєкту «Зміцнення демократичного врядування», що реалізується ГО «СТЕП» за підтримки National Endowment for Democracy.

Чільна ілюстрація: crello.com. У тексті використані світлини з архіву проєкту.

Інна Стащук
Менеджерка проєкту
Віталій Лисенко
Експерт проєкту