Оцінюємо потенціал громад до розвитку громадянського суспільства

Команда проєкту «Зміцнення демократичного врядування» разом з партнерськими громадськими організаціями провели оцінювання потенціалу цільових громад до розвитку громадянського суспільства. Дослідження є першим етапом співпраці ГО «СТЕП» і організацій-партнерів щодо посилення демократії участі й активізації громадян на місцевому рівні.

У фокусі нашої уваги були нормативні й інституційні передумови для залучення громадян до ухвалення рішень, поточний стан співпраці між органами місцевого самоврядування та ОГС, приклади громадської участі та співпраці, ресурсні можливості системної роботи із громадянської освіти.

Для цілей пілотного дослідження було розроблено опитувальник зі 100 запитань, що дозволив узагальнити базову інформацію про цільові громади і відповідно оцінити їхній потенціал до розвитку громадянського суспільства за шістьма категоріями:

  1. Стратегічне й оперативне планування: наявність стратегічних документів громади, включеність у них окремих цілей, завдань, пріоритетів, що стосуються доброго врядування, громадської участі, налагодження комунікації; наявність чинних цільових програм сприяння розвитку громадського суспільства.
  2. Інформаційна підтримка ОГС: інформаційні ресурси органів місцевого самоврядування та ОГС, характер владно-громадської комунікації, місцеві засоби масової інформації, інші можливості для інформаційної роботи громадських об’єднань.
  3. Інструменти місцевої демократії: наявність статуту громади; наявність, доступність для громадян та фактичне використання найбільш поширених інструментів демократії – громадських слухань, консультацій, електронних петицій, бюджету участі.
  4. Консультативно-дорадчі органи: наявність громадських, молодіжних рад, інших дорадчих чи наглядових органів із залученням громадськості; прозорість і підзвітність їхньої діяльності.
  5. Громадянська освіта: наявність, доступність для ОГС, ресурсна спроможність громадських просторів (хабів, коворкінгів, молодіжних центрів та ін.); регулярність, популярність, ефективність заходів із громадянської освіти; залучення додаткового, зокрема грантового фінансування для цієї роботи.
  6. Співпраця і взаємодія: динаміка створення й розвитку громадських об’єднань, їхньої співпраці, мережування, розроблення спільних проєктів.

Оцінювання здійснювалось переважно на підставі інформації з відкритих джерел: сайти місцевих рад, опубліковані нормативні документи, офіційні фейсбук-сторінки громад, місцеві ЗМІ тощо. Учасники/ці також мали змогу подати інформаційні запити до органів місцевого самоврядування, провести фокус-групи, опитування та інші заходи задля уточнення необхідної інформації.

Для прикладу, громадська спілка «Майбутнє Верхньодніпровщини» в ході оцінювання додатково провела онлайн-опитування мешканців/ок міста Верхньодніпровськ щодо їхньої участі в житті громади.

Сенсом оцінювання є збір базової об’єктивної інформації для кращого розуміння специфіки громад (міст/смт/сіл) та контексту діяльності ОГС на місцях. Отримані результати допоможуть визначити напрями й пріоритети співпраці ГО «СТЕП» і організацій-партнерів у рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування»: ідеї для локальних ініціатив, пропозиції експертної та менторської допомоги.

Водночас пропонована форма опитувальника буде корисною в роботі громадських організацій для оцінювання й аналізу контексту їхньої діяльності, визначення можливостей і бар’єрів розвитку громадянського суспільства, розробки й обґрунтування власних проєктних ініціатив.

Додаткова інформація. Оцінювання в своїх містах (громадах) проводили такі організації: «РадПортал – сучасне Радушне», «Майбутнє Верхньодніпровщини», «Платформа ініціатив МУВ», «Платформа розвитку «Діалог. Дія. Добробут», «Діти – майбутнє Преображенської громади», «Відбудуємо Молочанськ разом», «Спілка округів Водолажчини», «Українська фундація розвитку молоді», «Фонд розвитку Борівської громади».