Що таке доступна для громади інфраструктура вирішення правових проблем?

Якщо людина не може знайти рішення певної проблеми в правовий спосіб, виникає правова проблема. Щоб допомогти людям вирішувати їхні правові проблеми, потрібно забезпечити доступ людей до правової підтримки. Як же можна забезпечити таку підтримку на рівні територіальної громади, зокрема в сільській місцевості?

Інфраструктура в громаді

На рівні територіальної громади відповідну правову підтримку мешканцям і мешканкам можуть надати:

 • установи та організації комунальної власності (у межах своєї компетенції);
 • органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (у межах своєї компетенції);
 • організації громадянського суспільства;
 • центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за наявності офіса в цій місцевості, під час мобільних виїздів).

Для вирішення правової проблеми людина потребує надання правової допомоги, яка може надаватися безоплатно. Зокрема, безоплатна правова допомога включає в себе безоплатну первинну правову допомогу та безоплатну вторинну правову допомогу.

Чим вони відрізняються? Безоплатна первинна правова допомога (скорочено – БППД) включає в себе:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій та роз’яснень з правових питань;
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру;
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Натомість безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) надає такі можливості:

 • захист;
 • представництво в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складення документів процесуального характеру.

При цьому право на отримання БППД гарантоване всім людям, які на законних підставах перебувають на території України.

Приклад інформаційної листівки про консультації БППД

На сьогодні чинним законодавством передбачено, що систему надання БПД в Україні формують Координаційний центр з надання правової допомоги, суб’єкти надання БППД (ОВВ, ОМС, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи, центри БВПД) та суб’єкти надання БВПД (центри БВПД, адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу). Також кожному громадянину гарантується його право на інформацію, в тому числі правову.

Кожна установа та організація, яка забезпечує надання публічних послуг на рівні територіальної громади, повинна мати:

 • фахівців і фахівчинь, які володіють достатньою кількістю знань і досвіду, щоб надати необхідну БППД;
 • розгалужену мережу партнерів, які є дотичними до вирішення правової проблеми людини;
 • зрозумілий, прозорий та ефективний механізм взаємодії з партнерами, що забезпечує реальне вирішення правової проблеми людини без додаткового часового та фінансового навантаження.

У разі, коли людям потрібна більш поглиблена експертна допомога або якщо їхні правові проблеми стосуються інших сфер життя, не пов’язаних з процедурою отримання відповідних публічних послуг, ОМС має проактивно сприяти людям в отриманні відповідної правової підтримки від професійних юристів.

Отже, в кожній громаді вже наявні складові інфраструктури для вирішення правових проблем, до якої умовно можна віднести такі установи та їхніх фахівців:

 • ОМС (в т. ч. підрозділи житлово-комунального господарства та благоустрою, освіти, соціальних послуг, медичних послуг, культури та інші);
 • юридичні підрозділи ОМС;
 • старости старостинських округів;
 • центр надання адміністративних послуг;
 • комунальні заклади, установи та підприємства (наприклад, в сфері надання освітніх, соціальних та медичних послуг);
 • співробітники/ці Національної поліції (у т.ч. поліцейські офіцери громади за наявності);
 • працівники/ці будинків культури;
 • працівники/ці бібліотек;
 • громадські організації та ініціативні групи, що діють на території громади та спеціалізуються на правозахисній діяльності.
Приклади листівок про можливості отримання правової підтримки в громаді

Навколо громади

За межами територіальної громади існує значна кількість додаткових можливостей для людей отримати правову підтримку.

Насамперед мова йде про безоплатну первинну та вторинну правову допомогу як державну гарантію, передбачену Законом України “Про безоплатну правову допомогу”.

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:

 • органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • фізичні та юридичні особи приватного права, з якими органи місцевого самоврядування уклали договори про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги;
 • спеціалізовані установи, що надають безоплатну первинну правову допомогу, утворені органами місцевого самоврядування;
 • центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

 • центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Громаді, яка розбудовує власну інфраструктуру для вирішення правових проблем своїх громадян, варто звернути увагу на збільшення доступності для своїх мешканців/ок послуг первинної правової допомоги, які надають органи виконавчої влади, та послуг первинної та вторинної правової допомоги, які надають центри БВПД.

Взаємодія ресурсів в громаді на навколо неї

Для забезпечення реальної спроможності людей вирішувати свої правові проблеми в кожній українській громаді, особливо в сільських населених пунктах, органи місцевого самоврядування мають забезпечити розвиток потужної інфраструктури надання правової підтримки з акцентом на первинну правову допомогу за рахунок наявних в громаді складових інфраструктури вирішення правових проблем та через проактивні дії, які спрощуватимуть доступ мешканців і мешканок до можливостей отримати правову підтримку за межами громади.

Для цього органи місцевого самоврядування мають взяти на себе лідерську роль в цьому процесі та стати надійною опорою для людей, які шукають справедливості.

Більше інформації на тему – в посібнику «Дорожня карту з впровадження безоплатної первинної правової допомоги у сільській місцевості».

Ця публікація є частиною Дорожньої карти з впровадження безоплатної первинної правової допомоги у сільській місцевості, що розроблена в 2021 році громадською організацією «СТЕП» разом з експертами та експертками Мережі правового розвитку за підтримки Федерального МЗС Німеччини (представленого Генеральним консульством Німеччини у Донецьку).

З ілюстративною метою наводяться приклади роздаткових інформаційних матеріалів, що були створені ГО «СТЕП» для громад-учасниць проєкту «Впровадження системи безоплатної правової допомоги та захист соціальних прав жінок у сільських громадах Східної України».