Додаткова інформація для громад, які планують взяти участь у проекті «Зміцнення демократичного врядування» (ІІ)

До участі у проекті «Зміцнення демократичного врядування» (Друга фаза проекту) запрошуються всі об’єднані територіальні громади (ОТГ) Запорізької області, в яких відбулись перші вибори та які відповідають визначеним критеріям. Загалом очікується залучити до роботи в рамках проекту по 4-6 учасників/учасниць від 6-8 ОТГ.

Серед них можуть бути відібрані 3-4 громади, які вже брали участь у Першій фазі проекту і які відповідно мають певний досвід створення різних платформ громадської активності, а також 3-4 нових громади. При цьому до всіх громад, за загальним правилом, застосовуються однакові критерії відбору. Жодна з громад не має заздалегідь визначених переваг (обмежень) щодо участі (неучасті) у проекті. Відбір відбувається у декілька етапів.

Попередній відбір (1-й етап відбору, обов’язковий).

Попередній відбір відбувається на основі таких формальних критеріїв:

  • розмір громади, який визначається за чисельністю населення (не менше 3000 осіб);
  • проведення перших виборів у період 2015-2018 рр. (не пізніше 1 листопада 2018 р.).

На основі цих критеріїв було відібрано 35 громад з 43-х, в яких вже відбулись вибори.

На електронні адреси 35 громад надіслані анкети, на підставі яких здійснюватиметься подальший відбір. Крім оцінювання анкет, з представниками/представницями громад можуть бути проведені вибіркові усні співбесіди та консультації (дистанційно).

Загальні критерії (2-й етап відбору, обов’язковий).

За результатами аналізу та оцінювання інформації, поданої в анкетах, та співбесід буде сформований «довгий список» громад, яким за необхідності може бути запропоновано подати додаткову інформацію про ОТГ чи уточнити перелік осіб, які делеговані для безпосередньої участі у проекті – як команда від ОТГ.

Критерії відбору на цьому етапі:

  • достатня та обґрунтована мотивація до посилення громадянського суспільства на території громади, сприяння створенню нових інституцій і платформ громадської активності, проведенню публічних заходів, розширення співпраці органів місцевого самоврядування (ОМС) з громадськими активістами та ін.;
  • сформованість команди учасників/учасниць у кількості не менше 4-х осіб, у т.ч. посадові особи ОМС;
  • включення до складу команд осіб з тих категорій, які є пріоритетними для участі у проекті згідно з його цілями, завданнями та очікуваними результатами;
  • наявність на території громади активних громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, консультативно-дорадчих органів за участі громадськості, ініціативних груп, які хочуть підвищити власну організаційну та комунікаційну спроможність шляхом участі у заходах проекту.

Додаткові критерії (3-й етап відбору, за необхідності).

Додатковими критеріями відбору є:

  • інформаційна відкритість громади і доступність інформації про неї (наявність сайту, сторінки у Facebook, публікацій про діяльність громадських формувань тощо);
  • логістична доступність (зокрема, фактична можливість для представників громад брати ефективну і змістовну участь в одноденних тренінгових та інших проектних заходах, які відбуватимуться на території області);
  • подання громадами додаткової релевантної інформації та обґрунтувань для участі у проекті, що свідчитиме про їхню високу мотивацію та особливу зацікавленість.

Разом з анкетами на адресу громад надіслана достатня інформація про результати Першої фази проекту, а також про контекст, цілі, завдання, пріоритети, очікувані результати, орієнтовний зміст і графік заходів Другої фази проекту «Зміцнення демократичного врядування».

Додатково до відбору для участі у заходах проекту всі 35 громад (за згодою) зможуть взяти участь у дослідженні наявного стану розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні.

Більше інформації: hromada.zp@gmail.com