Дослідження правових потреб: що важливо знати і як використовувати отримані дані

Дослідження правових потреб і проблем – основний інструмент, що дозволяє вивчити реальний попит громадян на правову допомогу, досвід вирішення правових проблем різними групами населення, перешкоди для доступу до правових послуг. Про ключові переваги досліджень можна дізнатись в попередній публікації.

Що потрібно дізнатись у ході дослідження?

Для того, щоб створити передумови в громаді для вирішення наявних правових проблем, потрібно обов’язково знати актуальну інформацію про таке:

  • поширеність і реальний масштаб наявних правових проблем з урахуванням місцевої специфіки;
  • хто найчастіше і найгостріше стикається з правовими проблемами;
  • серйозність правових проблем;
  • ставлення людей до процесу вирішення проблем;
  • найбільш затребувані дії та зручні для громади інструменти вирішення правових проблем;
  • поведінку людей при спробах вирішення правових проблем;
  • досвід, який отримують люди при вирішенні правових проблем, (тривалість вирішення, частка вирішених правових проблем, стратегії успіху тощо);
  • причини пасивності у вирішенні правових проблем та ступінь їхнього впливу. Наприклад, це може бути невіра у можливість щось змінити, небажання витрачати “нерви” й час, очікування значних фінансових витрат тощо.

Як використовувати результати досліджень?

Дані досліджень про правові потреби та проблеми дають емпіричну (підтверджену даними чи експериментами) основу для розуміння того, як виникають, переживаються правові проблеми, як вони впливають на окрему людину та громаду в цілому.

Отримані дані про правові потреби необхідно використовувати як докази для прийняття обґрунтованих рішень, для  створення / зміцнення системи безоплатної первинної правової допомоги в сільській місцевості.

Ці дані також доцільно використовувати для прийняття рішень у дотичних сферах управління громадою, зокрема у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. В цьому і полягає прямий зв’язок між процесом управління правовими потребами й проблемами мешканців/ок громади та спроможністю органів місцевого самоврядування до інклюзивного врядування.

Чому це важливо?

Такий підхід дозволяє вивільнити потенціал трансформаційної сили для інновацій і розвитку громади. Дані досліджень дозволяють впроваджувати довгострокові стратегії для більш раціонального фінансування існуючих екосистем доступу до правосуддя. Це також можливість вивільнити потенціал в інших сферах і зменшити витрати громади, які їй доводиться нести при подоланні наслідків невирішених правових проблем мешканців/ок.

Дані про правові потреби дозволяють розбудовувати більш інклюзивні системи доступу до правосуддя, в тому числі через зміцнення зв’язків між різними секторами суспільного життя громади. Крім того, використання даних про правові потреби та проблеми людей при прийнятті рішень в інших сферах управління зміцнює спроможність громад до інклюзивного врядування в цілому.

***

Ця публікація є частиною Дорожньої карти з впровадження безоплатної первинної правової допомоги у сільській місцевості, що розроблена в 2021 році громадською організацією «СТЕП» разом з експертами та експертками Мережі правового розвитку за підтримки Федерального МЗС Німеччини (представленого Генеральним консульством Німеччини у Донецьку). Посібник розміщено у вільному доступі.

Для оформлення обкладинки використані фотографії, зроблені під час навчальних заходів проєкту «Впровадження системи безоплатної правової допомоги та захист соціальних прав жінок у сільських громадах Східної України».