Як виявляти правові потреби та проблеми громади

Невирішені правові проблеми негативно позначаються на житті людини, конфлікти між громадянами, знижують рівень довіри до влади та загалом посилюють соціальне напруження й нерівність. Саме тому важливо розуміти правові потреби й проблеми громади, вчасно їх виявляти та вживати відповідні заходи.

Як виявляти правові потреби та проблеми

Існують два взаємодоповнюючих способи виявлення правових потреб і проблем:

 1. Аналіз адміністративних даних.
 2. Проведення досліджень.

Аналіз адміністративних даних передбачає роботу з:

 • зверненнями громадян до організацій, які надають правову допомогу в громаді;
 • скаргами громадян до органу місцевого самоврядування;
 • звітами місцевої поліції;
 • даними про виконання цільових програм надання безоплатної правової допомоги;
 • демографічною статистикою в громаді;
 • іншими документами та даними, що можуть містити інформацію про правові потреби або проблеми

Основний недолік вивчення адміністративної статистики – неможливість охопити “незадекларовані” проблеми, котрі не вирішують або вирішують неформальними способами (шляхом домовленостей або за допомогою морального чи фізичного тиску на одну зі сторін конфлікту без залучення організацій, установ, посадових осіб тощо).

Дослідження правових потреб і проблем рекомендується використовувати як основний інструмент, оскільки він має низку унікальних переваг:

Переваги досліджень

Експерти Мережі правового розвитку називають такі ключові переваги досліджень:

 1. Дослідження вивчають досвід перебігу правових проблем з точки зору тих, хто стикається з ними (за принципом “знизу вгору”), а не з точки зору професіоналів та інституцій (принцип “зверху вниз”), які відповідальні за вирішення цих проблем.
 2. Дослідження допомагають визначити не лише повний, багатовимірний спектр відповідей на проблеми, а й всі джерела допомоги, які використовуються для вирішення проблеми.
 3. Дослідження правових проблем дають унікальне всебічне бачення масштабу проблем, якого неможливо досягти іншими способами.
 4. Дослідження правових потреб дають змогу кількісно оцінити досвід вирішення правових проблем різними групами населення, відобразити закономірності поведінки щодо вирішення цих проблем та зміни у досвіді й поведінці з часом.
 5. Дослідження правових потреб дозволяють визначити перешкоди для доступу до правових послуг, процедур і процесів, для прикладу, неналежне, неякісне надання цих послуг з точки зору особистості та громади.

Більше про дослідження правових потреб і проблем можна дізнатися в посібнику “Досліджуємо правові потреби громади” Мережі правового розвитку.

***

Ця публікація є частиною Дорожньої карти з впровадження безоплатної первинної правової допомоги у сільській місцевості, що розроблена в 2021 році громадською організацією «СТЕП» разом з експертами та експертками Мережі правового розвитку за підтримки Федерального МЗС Німеччини (представленого Генеральним консульством Німеччини у Донецьку). Посібник розміщено у вільному доступі.

Для оформлення обкладинки використані фотографії, зроблені під час навчальних заходів проєкту «Впровадження системи безоплатної правової допомоги та захист соціальних прав жінок у сільських громадах Східної України».