7 кроків до задоволення правових потреб громади

Продовжуємо «гортати» найцікавіші сторінки Дорожньої карти з впровадження безоплатної правової допомоги у сільській місцевості. Раніше ми писали про важливість осмислення вихідних передумов розвитку інфраструктури вирішення правових проблем громади.

Щоб зрозуміти ці вихідні передумови та можливі вектори дій, потрібно спочатку уявити, як функціонує стала модель задоволення правових потреб громади.

Експерти вирізняють такі сім етапів у функціонуванні цієї моделі:

  1. Виявлення правових проблем та потреб громади через проведення різноманітних досліджень (аналіз адміністративних даних і документів, опитування мекшанців/ок, інтерв’ю, фокус-групи, користувацькі опитування, спостереження).
  2. Презентація та обговорення результатів досліджень.
  3. Залучення ключових сторін на рівні громади: ті, хто буде виконувати; ті, хто виділяє ресурси; ті, на кого будуть направлені зусилля; і ті, заради кого все відбувається.
  4. Вироблення та прийняття рішень щодо заходів впливу як інструментів для вирішення правових проблем і спрощення доступу до правосуддя.
  5. Реалізація прийнятих рішень і моніторинг операційних індикаторів для відстеження прогресу. Це два процеси, що відбуваються паралельно. Для вдалої реалізації рішень потрібний план заходів з визначеними виконавцями, термінами, операційними індикаторами та бюджетом. Натомість процес моніторингу зосереджується на відстеженні індикаторів продукту, витрат та ефективності.
  6. Звітування виконавців перед громадою й тими, хто виділив ресурси.
  7. Етап звітування невід’ємно пов’язаний з аналізом отриманих даних, консультуванням з вигодонабувачами, експертами, партнерами та громадою щодо майбутніх кроків.

Ідеальна ситуація – коли на основі таких консультацій проводиться нове дослідження, з вимірюванням значень індикаторів на рівні середовища, які були основою попереднього дослідження (етап 1). Детально про різні методи збору інформації та порядок роботи з даними можна дізнатись з посібника Мережі правового розвитку «Досліджуємо правові потреби громади».

Це дозволяє виміряти вплив від реалізованих рішень і дослідити нові виміри доступу до правосуддя, орієнтуючись на актуальну поточну ситуацію в громаді, а також отримати нові дані для коригування раніше ухвалених рішень і прийняття нових.

***

Ця публікація є частиною Дорожньої карти з впровадження безоплатної первинної правової допомоги у сільській місцевості, що розроблена в 2021 році громадською організацією «СТЕП» разом з експертами та експертками Мережі правового розвитку за підтримки Федерального МЗС Німеччини (представленого Генеральним консульством Німеччини у Донецьку). Посібник розміщено у вільному доступі.

Для оформлення обкладинки використані фотографії, зроблені під час навчальних заходів проєкту «Впровадження системи безоплатної правової допомоги та захист соціальних прав жінок у сільських громадах Східної України».