«Те, що неможливо виміряти, неможливо й покращити», або Що там з моніторингом стратегій у громадах? (Частина 1)

Моніторинг – важлива складова стратегічного процесу в громадах. Без нього годі й уявити повноцінне кероване впровадження місцевих стратегій. Тим не менш усталених практик моніторингу в громадах досі немає.

Чому це важливо?

Моніторинг – процес регулярного збирання й фіксації вимірюваних даних за попередньо визначеними індикаторами для відстеження поточних результатів виконання стратегії, а також вчасного вироблення й ухвалення обґрунтованих рішень, необхідних для  подальшого виконання стратегії та/або її коригування. Він здійснюється за підсумками кожного року або навіть півріччя впродовж всього терміну реалізації стратегії.

Відтак моніторинг дозволяє порівняти фактичні результати виконання стратегії на певному етапі із запланованими – й використати цю інформацію для покращення управлінської діяльності.

Починаючи з 2016 року, новостворені ОТГ взялись за розробку й затвердження стратегій розвитку, мотивовані частково програмами міжнародної технічної допомоги, частково – досвідом більш просунутих громад. Низці громад робота над стратегією дозволила чи не вперше зібрати разом управлінців, фахівців, підприємців та активістів, щоб обговорити сильні й слабкі сторони громади, проаналізувати ресурси, визначити пріоритети розвитку.

У підготовку стратегічних планів було вкладено немало часу, зусиль, старань і, варто також відзначити, допомоги донорських організацій.

Але стратегічне планування в повній мірі так і не стало складовою системи управління в громадах. Свідченнями цього є відсутність як такого моніторингу протягом 3-4 років виконання стратегій, бажання нового керівництва громад «переписати» стратегії з нуля, а подекуди й нерозуміння депутатами значення цього документу.

Коментар учасника тренінгу з моніторингу

Значною мірою на це вплинув невизначений правовий статус місцевих стратегій, а також фокус програм міжнародної технічної допомоги суто на розробленні стратегічних планів. Численні тренінги й навчальні програми для працівників ОМС також у попередній період оминули увагою питання ефективного впровадження стратегій, їх комунікації перед громадою та моніторингу.

Ситуація вочевидь мусить змінитися в світлі розпочатого процесу вдосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики та переходу до трирівневої системи стратегічного планування «держава – регіон – громада». (Детальніше про це в статті колег.) І тоді питання моніторингу місцевих стратегій актуалізується для кожної громади, яка прагне бути спроможною і розраховує на державну підтримку.

Заступниця голови Оріхівської ТГ, учасниця проєкту

То що там в теорії?

Моніторинг стратегічних планів громад із залученням до цього процесу різних зацікавлених сторін – одне з завдань проєкту «Зміцнення демократичного врядування. Стратегії для людей». Наскрізною же метою є посилення прозорості й підзвітності процесів управління в громадах та залучення мешканців/ок до позитивних змін.

Нині в проєкті продовжують участь десять громад. Їхні стратегії затверджені в різний час – від 2016 до 2020 року. Фактично в кожній з них є щонайменше декілька рядків про порядок проведення моніторингу та актуалізації стратегії. В документах прописано, що ці процеси повинні бути публічними, враховувати визначені індикатори розвитку. 

От, наприклад:

  • Підрозділи, залучені до впровадження Стратегії, зобов’язані готувати щорічні звіти щодо реалізації завдань та передачі їх моніторинговому комітету. На основі інформації у звітах, моніторинговий комітет готуватиме річні моніторингові звіти і подаватиме їх раді громади.
  • На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціалісти профільного відділу виносять на засідання сесії ради моніторинговий звіт про результати впровадження Стратегії розвитку згідно з планом реалізації.
  • Члени Комітету з управління впровадженням стратегії, а також всі мешканці громади, які мають відношення до цієї роботи, повинні стежити за тим, щоб Стратегічні цілі, Оперативні цілі та Проекти Стратегічного плану залишалися доречними, актуальними і виконувалися.
  • Зміни до Стратегії вноситимуться за результатами моніторингу на основі запропонованих індикаторів. Моніторинг здійснюватиметься публічно, щорічно його результати оприлюднюватимуться на громадських слуханнях.

Отже, прозорість, публічність і підзвітність стратегічного процесу від самого початку закладається в місцеві стратегії. Проте, на жаль, в більшості випадків вони залишаються зафіксованими лише на папері, а самі стратегії так і не покидають сумнозвісних поличок.

Резюме базового дослідження проєкту
Детальніше про практики та виклики залучення
Детальніше про практики та виклики інформування
Детальніше про практики та виклики впровадження стратегій

Проєкт «Зміцнення демократичного врядування» реалізується ГО «Стратегії і технології ефективного партнерства» (ГО «СТЕП») за підтримки National Endowment for Democracy.

Громади-учасниці проєкту: Берестівська сільська ТГ, Оріхівська міська ТГ, Розівська та Чернігівська селищні ТГ  Запорізької області; Апостолівська міська ТГ, Васильківська та Покровська селищні ТГ Дніпропетровської області; Миколаївська міська ТГ Донецької області; Нововодолазька та Роганська селищні ТГ Харківської області.

Інна Стащук
Менеджерка проєкту
Віталій Лисенко
Експерт проєкту